מאגר תכנים

פעילויות לילדים ובני נוער:

o   שירים ופעילויות לילדים ליום הזיכרון (קדם יסודי) - משרד החינוך

o   שירים ופעילויות לילדים ליום הזיכרון (יסודי) - משרד החינוך

o   טקס מקוון ליום הזיכרון (יסודי) - משרד החינוך

o   פעילות עם קטעי קריאה ושירים (יסודי) - משרד החינוך

o   פעילות מוסיקלית ליום הזיכרון (יסודי) - משרד החינוך

o   סיפורי נופלים ליום הזיכרון (חטיבת ביניים) - משרד החינוך

o   פעילות מקוונת בנושא זיכרון דרך אומנות (חטיבת ביניים) - משרד החינוך

o   פעילות בנושא שירי זיכרון (חטיבת ביניים) - מט"ח

o   מערכי שירים בנושאי זיכרון וגבורה (תיכון) - משרד החינוך

o   פעילות מקוונת בנושא יום הזיכרון (חטיבת ביניים, תיכון) - משרד החינוך

o   פעילות מקוונת ליום הזיכרון (תיכון) - משרד החינוך

o   פעילות על יצירת מחול "זכרון דברים" (תיכון) - משרד החינוך

o   פעילות וקטעי קריאה ליום הזיכרון (יסודי, חטיבת ביניים) - ילדים בסיכוי

o   פעילות וקטעי קריאה ליום הזיכרון (יסודי) - GOV ילדים

o   פעילות יום הזיכרון, סרטונים וחידון (קדם יסודי, יסודי) - בריינפופ