23,816

חללים לזכור

איך זה עובד?

להשתתפות במפגשים, כמארחים או כאורחים, נרשמים דרך האתר www.zochrim.org.il.

המפגשים יתקיימו באמצעות פלטפורמת Zoom, דרכה יוכלו המארחים לשתף את המפגש לצפייה.

לרשות כל מארח יעמדו ערוצי תמיכה טכנית לצורך סיוע בתפעול ה-Zoom או כל בעיה טכנית שעלולה להתעורר.

המארחים והאורחים יוכלו להזמין אנשים נוספים להצטרף למפגש.

מארחים:

נכנסים לכתובת: www.zochrim.org.il

1

פרטי המפגש:

מזינים פרטים אישיים
וקובעים את מועד ושעת
המפגש.

2

פרטי החלל:

הזנת פרטי החלל שלזכרו מתקיים המפגש ואת אופי
הקרבה או ההיכרות.
אפשר ומומלץ להוסיף תכנים, תמונות או סרטונים
על החלל.
ראו כאן הצעות למבנה ותוכן המפגש.

3

הזמנה והפצה:

באמצעות קישור שיתקבל בסיום ההרשמה ניתן להזמין בני משפחה וחברים להצטרף למפגש באמצעות מייל, ווטסאפ או להעלות פוסט לפייסבוק.

אני רוצה לארח

אורחים:

נכנסים לכתובת: www.zochrim.org.il

1

פרטי האורח:

מזינים פרטים אישיים.

2

הזיכרון שלי

בוחרים את מפגש הזיכרון בו רוצים להשתתף (ניתן לבחור מפגש לפי שם החלל, שפת המפגש, או מועד המפגש).

3

הזמנה והפצה

באמצעות קישור שיתקבל בסיום ההרשמה ניתן להזמין בני משפחה וחברים להצטרף למפגש באמצעות מייל, ווטסאפ או להעלות פוסט לפייסבוק.

אני רוצה להשתתף